Herb Polski

Kalendarz wydarzeń

Konferencja naukowa pn. „Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa”

Opis

Nazwa: Konferencja naukowa pn. „Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa”

Termin: 27-28 maja 2024 r.

Miejsce: Akademia Policji w Szczytnie

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Logo Policja

Cel: Celem konferencji jest prezentacja aspektów wspomagania decyzji z wykorzystaniem oprogramowania mapowego.

Obszary/tematyka konferencji:

  • Prezentacja nowoczesnych narzędzi GIS (ang. Geographic Information System) i ich związków z pracą wykrywczą.
  • Wykorzystanie narzędzi mapowych na potrzeby zwalczania przestępczości w Policji oraz innych służbach.
  • Interdyscyplinarny charakter GIS – ujęcie naukowe.
  • Wymiana doświadczeń i rozwiązań.

Organizator: Akademia Policji w Szczytnie lopgotyp

Współorganizator:
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji Biuro KGP

Esri Polska Sp. z o.o. Logotyp esrii

Strona poświęcona konferencji

Plakat