Herb Polski

Wyjazdy szkoleniowe w ramach stypendium programu Erasmus+ dla policjantów będących nauczycielami akademickimi

W ostatnich miesiącach Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych Akademii Policji w Szczytnie poszukiwał instytucji zagranicznych, które byłyby gotowe przyjąć mundurowych studentów na praktyki programu Erasmus+. Dzięki pomocy oficerów łącznikowych polskiej  Policji udało się znaleźć terenowe jednostki policji niemieckiej i hiszpańskiej, chętne do podjęcia tego rodzaju współpracy.

Istnieje możliwość, aby oprócz studentów w mobilności wzięli udział pracownicy naszej Uczelni. Byłyby to wyjazdy w celu szkoleniowym, tzw. job shadowing. Uczestnikami powinni być policjanci władający językiem angielskim, niemieckim lub hiszpańskim na poziomie co najmniej B2. Praktyki z definicji zostały zaplanowane dla studentów uczących się zawodu, zatem program pobytu nauczyciela akademickiego również obejmowałby obserwację codziennej pracy funkcjonariuszy niemieckich lub hiszpańskich wykonujących różne zadania służbowe (komórki prewencji, policji kryminalnej, jednostki odpowiedzialne za walkę z nielegalną imigracją, technicy kryminalistyczni itp.)

Jednostki policji chętne do przyjęcia stypendystów znajdują się w następujących miejscowościach:

  • Berlin (1 osoba),
  • Hamburg (4 osoby),
  • komisariaty policji landu Brandenburgia (11 osób),
  • Las Maspalomas (1 osoba),
  • Sevilla (3 osoby),
  • Cadiz (1 osoba),
  • Cordoba (1 osoba).

Wyjazdy odbywałyby się we wrześniu 2023 r. Trwałyby 1 lub 2 tygodnie. Wysokość stypendium zależałaby od długości pobytu; ryczałtowo byłoby to 160 euro na dzień pobytu
i 275 lub 360 euro na koszty podróży.

Uprzejmie proszę o ewentualne zgłoszenia do 20 sierpnia 2023 r. Formularze mogą Państwo pobrać ze strony Akademii (www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+”).

 

Policjanci W dniach 10-14 lipca 2023 r., w ramach mobilności programu Erasmus+, sierż. szt. Dawid Żak – asystent Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przeprowadził zajęcia dla studentów Akademii Policji w Ankarze.

Osoby pozujace do zddjecia Współpraca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Korpusu Policji w Bratysławie (Słowacja) w ramach programu Erasmus+ nieustannie się rozwija. W dn. 16 – 21 kwietnia 2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Uczelni dwie lektorki języka angielskiego z Bratysławy – panie Elenę Nikolajovą Kupferschmitovą i Andreę Dobiasovą.

Osoby pozują do zdjecia W dniach 27-31 marca br. studenci kierunku Nauka o Policji, w ramach mobilności programu Erasmus+, zrealizowali część studiów w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sofii (Bułgaria).

Osoby pozują do zdjecia W dniach 20-24 marca 2023 r. lektor Zakładu Edukacji Językowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mgr Aleksandra Lewicka, miała przyjemność przeprowadzić 8 godzin zajęć z języka angielskiego dla studentów Akademii Policji w Pradze w ramach programu Erasmus+ (Teaching Mobility). Tematem ćwiczeń było zapobieganie przemocy domowej w oparciu o projekt realizowany w Wlk. Brytanii pt. „Domestic Violence Disclosure Scheme” oraz prezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odbiorcami byli studenci cywilni jak i funkcjonariusze policji czeskiej.

W dniach 12-17.03.2023 r. siedmioro studentów Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych z kierunku „Nauka o Policji”, w ramach programu Erasmus+, odbyło kurs „Blended Intensive Programme” w Akademii Policji Dolnej Saksonii w Niemczech.