Herb Polski

Kolegium Uczelni Akademii Policji w Szczytnie w kadencji 2022-2026:

Przewodniczący:

mł. insp. dr Tomasz Siemianowski

Członkowie:

ks. dr hab. Wojsław Czupryński

mł. insp. Iwona Drach

Arleta Stefanowicz-Szydlik