Herb Polski

 

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

Promotor

Data wyznaczenia promotora

Data wszczęcia postępowania
w spr. nadania stopnia doktora

Data nadania stopnia doktora

Katarzyna Król

Wpływ nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa na efektywność działań Policji

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

 

27.04.2021 r.

 

 20.12.2023 r.

 

Tomasz Kijewski

Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

 

27.04.2021 r.

 

 01.06.2023 r.

16.04 2024 r.

Rafał Meller

Szkolenie w zakresie współdziałania podmiotów realizujących działania poszukiwawczo – ratownicze na akwenach śródlądowych w Polsce

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

 

15.02.2022 r

 

 

Arkadiusz Tomaszek

Kierunki doskonalenia procesu przygotowania zawodowego policjantów w zakresie posługiwania się bronią palną

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

 

15.03.2022 r

 10.07.2023 r.

16.04 2024 r.

Justyna Aćman - Krysiak

 

Wpływ informowania o zagrożeniach przez Policję na poczucie bezpieczeństwa społecznego

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

20.09.2022 r.

 

 

 

Marek Frąckowiak

Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych w województwie wielkopolskim

dr hab. Jerzy Telak

 

29.03.2023 r.

 

 

Mariusz Majewski

Działania polskiej Służby Celno-Skarbowej w zakresie zapobiegania przemytowi narkotyków morskimi środkami transportu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

23.05.2023 r.

   

Robert Ostaszewski

Udział Policji w zabezpieczeniu zgromadzeń publicznych

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

6.02.2024 r.