Herb Polski

Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie
nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska

Komendant-Rektor Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w pionie prewencji w sekcji do spraw nieletnich.

W dalszych latach kariery szefowa policyjnej uczelni była m.in. wykładowcą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, rzecznikiem CSP, a następnie  radcą w Zespole Psychologów, którym kierowała. W kolejnych latach kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i pracownią Psychologiczną CSP. Była twórcą i redaktorem naczelnym "Kwartalnika Policyjnego" CSP. Pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych w CSP.

Od lipca 2014 r. pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji m.in. jako naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji  i Redaktor Naczelny czasopisma Komendanta Głównego Policji "Policja 997", a następnie jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z zawodu jest psychologiem i pedagogiem specjalnym, absolwentem wielu studiów podyplomowych. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim.  Posiada uprawnienia do badania w zakresie psychologii transportu. Jest trenerem NLP, SI, zastępowania agresji.

5 marca 2020 r. powołana została, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

23 lipca 2022 r. podczas Centralnych Obchodów Święta Policji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał insp. dr. hab. Iwonie Klonowskiej stopień generalski – nadinspektora Policji.

Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową, srebrną oraz złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

tel. +48 47 733 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie
insp. dr Andrzej Żyliński

Zastępca Komendanta-Prorektor

Insp. dr Andrzej Żyliński pełni służbę w Policji od 1994 roku. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach: prewencji i kryminalnym, natomiast od roku 2011 kierował jednostkami Policji w Gołdapi, a następnie w Olecku. Z dniem 9 kwietnia 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku „Administracja” oraz licznych studiów podyplomowych na UWM, w tym na kierunku „Menedżerstwo” oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu, jak również zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

tel. +48 47 733 51 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Kanclerz Akademii Policji w Szczytnie
insp. Agnieszka Leśniewska

Pani Kanclerz WSPol

Insp. Agnieszka Leśniewska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie Kontroli i Audytu, a także Zarządzania i Pedagogiki.

W szeregi Policji wstąpiła w 1997 r. Przechodząc kolejne etapy kariery zawodowej była m. in.: wykładowcą prawa finansowego i gospodarczego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz ekspertem realizującym kontrole wewnętrzne w pionie logistycznym.

Nadzorowała także jako Pełnomocnik pion ochrony informacji niejawnych, a także jako kierownik komórki, realizację zadań w obszarach: kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie problematyki mobilizacyjno-obronnej i ochrony fizycznej jednostki. Była także Zastępcą Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Głównego Policji. Od 2017 r. roku pełniła służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – w Departamencie Porządku Publicznego, a także w Departamencie Bezpieczeństwa, zajmując się m. in. realizacją zadań związanych ze szkolnictwem policyjnym oraz ochroną informacji niejawnych.

Z dniem 16 kwietnia 2020 r., rozkazem personalnym Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. Agnieszce Leśniewskiej powierzono obowiązki Kanclerza Uczelni, natomiast z dniem 4 września 2020 r. została mianowana na stanowisko Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Kanclerz Akademii Policji w Szczytnie, w trakcie swojej kariery, została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz srebrną i złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

tel. +48 47 733 51 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.