Herb Polski

Przewodniczący Senatu – Komendant-Rektor

Członkowie Senatu należący do grupy profesorów i profesorów uczelni:

insp. dr hab. Aleksander Babiński

dr hab. inż. Janusz Chełchowski

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

dr hab. Piotr Kardela

dr hab. Mirosław Kurkowski

dr hab. Marian Mroziewski

dr hab. Agata Tyburska

dr hab. Piotr Bogdalski

dr hab. Jarosław Radosław Truchan

wakujący mandat

Członkowie Senatu należący do grupy pracowników innych niż profesorowie i profesorowie uczelni:

kom. Jarosław Bałon

Tomasz Didjurgeit

Agnieszka Długołęcka

nadkom. dr Adam Płaczek

wakujący mandat

Członkowie Senatu należący do grupy studentów:

sierż. Katarzyna Król

sierż. Damian Gładek

sierż. Alicja Konieczka

post. Martyna Kielar