Herb Polski

Przewodnicząca Senatu – Komendant-Rektor:

nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska

Członkowie Senatu:

mł. insp. dr hab. Aleksander Babiński

dr hab. inż. Janusz Chełchowski

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

dr hab. Piotr Kardela

dr hab. Mirosław Kurkowski

dr hab. Marian Mroziewski

insp. dr hab. Jarosław Struniawski

dr hab. Jarosław Radosław Truchan

dr hab. Agata Tyburska

insp. dr Andrzej Żyliński

kom. Jarosław Bałon

Tomasz Didjurgeit

Agnieszka Długołęcka

mł. insp. Arkadiusz Kunce

nadkom. dr Adam Płaczek

post. Damian Gładek

post. Alicja Konieczka

post. Katarzyna Król

post. Dominik Szewczyk