Herb Polski

STATUT NSZZP WSPol

www NSZZP

 

W wyniku wyborów przeprowadzonych w zakładowej organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów do organów statutowych na VIII kadencję zostali wybrani:

 

 

Zarząd Szkolny

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

 

1

Aleksander Babiński

przewodniczący

Prezydium

 

2

Wojciech Olzacki

wiceprzewodniczący

 

3

Andrzej Gidziński

wiceprzewodniczący

 

4

Cezary Bancerek

członek 

 

5

Andrzej Pogorzelski

członek 

 

Szkolna Komisja Rewizyjna

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

 

1

Jola Sznarkowska

przewodniczący

 

2

Piotr Łuka

wiceprzewodniczący