Herb Polski

 

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

Promotor

Data wyznaczenia promotora

Data wszczęcia postępowania
w spr. nadania stopnia doktora

Wojciech Miron

Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne przestępstw przeciwko państwu w polskim porządku prawnym

dr hab. Marcin Wielec

 

22.12.2022 r.

 

 

Radosław Jasiński

Przestępczość więzienna w Federacji Rosyjskiej. Studium Kryminologiczne.

prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

 

22.12.2022 r.

 

8.05.2023 r.

Tomasz Chalimoniuk

Działalność gospodarcza w zakresie gier hazardowych organizowanych on-line. Studium pawnoadministracyjne.

dr hab. Izabela Nowicka

4.07.2023 r.