Herb Polski

 

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

Promotor

Data wyznaczenia promotora

Data wszczęcia postępowania
w spr. nadania stopnia doktora

Data nadania stopnia doktora

Wojciech Miron

Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne przestępstw przeciwko państwu w polskim porządku prawnym

dr hab. Marcin Wielec

 

22.12.2022 r.

 

 

 

Radosław Jasiński

Przestępczość więzienna w Federacji Rosyjskiej. Studium Kryminologiczne.

prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

 

22.12.2022 r.

 

8.05.2023 r.

 16.04.2024 r.

Tomasz Chalimoniuk

Działalność gospodarcza w zakresie gier hazardowych organizowanych on-line. Studium prawnoadministracyjne.

dr hab. Izabela Nowicka

4.07.2023 r.

   

Maciej Fabiszak

Nowe technologie w daktyloskopii służące ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów linii papilarnych na przykładzie techniki Wet Powder White

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

11.01.2024 r.

   

Marcin Sołtysik

Pranie pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych – przeciwdziałanie i zwalczanie. Aspekty kryminologiczne i prawne.

dr hab. Wiesław Jasiński

 16.04.2024 r. 

   

 Małgorzata Budnik-Minierska

Zwyczajny akt oskarżenia na tle zasady skargowości           

prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk

 16.04.2024 r. 

 30.04.2024 r.