Herb Polski

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych po 30 września 2019 r.

Ikona pdf Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora – tekst ujednolicony - obowiązujący od 25 czerwca 2024 r.

Ikona WORD Wniosek o wyznaczenie promotora

Ikona WORD Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego

Ikona WORD Oświadczenie promotora

Ikona WORD Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się

Ikona WORD Wniosek o wszczęcie postępowania w spr. nadania stopnia doktora

Ikona WORD CV

Ikona WORD Oświadczenie o pokryciu kosztów

Ikona WORD Wykaz prac naukowych

Ikona pdf Zasady finansowania w postępowaniach awansowych

 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Ikona pdf Uchwała Nr 63/2016 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Ikona pdf Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dotyczy kandydatów, którym wszczęto przewód doktorski po dniu 30 września 2016 r.

Ikona pdf Uchwała nr 48/2017 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2017 . zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej  Szkoły Policji w Szczytnie

Ikona pdf ZARZĄDZENIE NR 20/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy i funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz osoby niebędące pracownikami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie