Herb Polski

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych po 30 września 2019 r.

Ikona pdf Regulamin przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Policji w Szczytnie - tekst ujednolicony obowiązujący od 20 grudnia 2023 r. 

Ikona WORD Wniosek o przeprowadzenie postępowania w spr. nadania stopnia dr hab.

Ikona WORD Dane wnioskodawcy

Ikona WORD Opis kariery zawodowej, naukowej

Ikona WORD Wykaz osiągnięć naukowych

Ikona WORD Oświadczenie o pokryciu kosztów

Ikona pdf Zasady finansowania w postępowaniach awansowych

 

Dokumenty dotyczące postępowań awansowych wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Ikona pdf  Uchwała Nr 71/2016 Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Ikona pdf PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Ikona pdf ZARZĄDZENIE NR 20/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 lutego 2019 roku zarządzenie w sprawie określenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, których uczestnikami są pracownicy i funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz osoby niebędące pracownikami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie