Herb Polski

Akademia Policji w Szczytnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.