Herb Polski

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Akademia Policji w Szczytnie  z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

 

  1. Inspektor ochrony danych Akademii Policji w Szczytnie:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) APwSz jest Łukasz Stępień. Można się z nim kontaktować:

e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listownie – adres do korespondencji: 
Akademia Policji w Szczytnie Łukasz Stępień, Inspektor Ochrony Danych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Do IOD w APwSz należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez APwSz.

 

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

W APwSz dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z działalności APwSz.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów.

 

  1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach lub przepisach prawa na podstawie, których przetwarzane były Państwa Dane osobowe.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)