Herb Polski

Lp.

Imię i nazwisko

Dziedzina/dyscyplina

Uchwała Senatu
o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania ws. nadania stopnia dra hab.

Uchwała Senatu ws. powołania komisji habilitacyjnej

Tytuł osiągniecia naukowego

Uchwała Senatu ws. nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

       1.

dr Janusz Becker

 

Nauki społeczne/nauki
o bezpieczeństwie

Wyznaczenie przez RDN

Uchwała Nr 68/V/2023 z dnia 19.07.2023 r.

Monografia – ochrona danych osobowych
w służbach mundurowych

Postępowanie zawieszone Uchwałą Nr 76/V/2023 Senatu Akademii Policji w Szczytnie z dnia 19.09.2023 r.