Herb Polski

Lp.

Imię i nazwisko

Dziedzina/dyscyplina

Uchwała Senatu
o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania ws. nadania stopnia dra hab.

Uchwała Senatu ws. powołania komisji habilitacyjnej

Tytuł osiągniecia naukowego

Uchwała Senatu ws. nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

       1.

dr Janusz Becker

 

Nauki społeczne/nauki
o bezpieczeństwie

Wyznaczenie przez RDN

Uchwała Nr 68/V/2023 z dnia 19.07.2023 r.

Monografia – ochrona danych osobowych
w służbach mundurowych

Podjęcie zawieszonego postępowania Uchwałą Nr 129/V/2024 Senatu Akademii Policji w Szczytnie z dnia 16.04.2024 r. 

2.

dr Jarosław Cymerski

Nauki społeczne/nauki
o bezpieczeństwie

Uchwała Nr 142/V/2024 z dnia 25.06.2024 r.

 

Współczesna Formacja Ochronna wobec zagrożeń terrorystycznych