Herb Polski

 flaga Polskigodło Polski

 

Projekt pt. „Profilaktyka urazów w trakcie zajęć prowadzonych w jednostkach szkoleniowych Policji”, nr NdS-II/SP/0530/2024/01

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Nauka dla Społeczeństwa II”

Dofinansowanie: 390 940,00 zł

Całkowita wartość: 390 940,00 zł

Data podpisania umowy: luty 2024 r.

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Celem badań jest opracowanie kierunków udoskonalenia (modyfikacji) aktów prawnych, procedur i wytycznych obowiązujących w Policji, a dotyczących zdarzeń urazowych z udziałem policjantów. Pośrednim celem badań jest ograniczenie liczby dni absencji funkcjonariuszy Policji w służbie będących następstwem doznanych urazów podczas zajęć programowych (szkolenia, kształcenia) oraz ograniczenie środków finansowych wypłacanych policjantom z tytułu wypadku zaistniałego na zajęciach programowych, które są kwalifikowane jako wypadki w służbie.

 


 

flaga Polskigodło Polski

Projekt pt. „Laboratorium Informatyki Śledczej”, 7422/II/SP/2023

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup infrastruktury informatycznej pn. „Laboratorium Informatyki Śledczej”.

Kwota dofinansowania z MEiN: 500 000,00 zł

Całkowita wartość: 500 000,00 zł

Czas realizacji: 2023 r.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie Laboratorium Informatyki Śledczej w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup infrastruktury informatycznej pn„Laboratorium Informatyki Śledczej”.


Projekt pt. „Innowacje informatyczne na rzecz zwiększenia efektywności działalności naukowej Uczelni”, 7423/II/SP/2023

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup infrastruktury informatycznej pn. „Innowacje informatyczne na rzecz zwiększenia efektywności działalności naukowej Uczelni”.

Kwota dofinansowania z MEiN: 500 000,00 zł

Wkład własny: 35 000,00 zł

Całkowita wartość: 535 000,00 zł

Czas realizacji: 2023 r.

Głównym założeniem projektu jest zakup sieci szkieletowej w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup infrastruktury informatycznej pn.  „Innowacje informatyczne na rzecz zwiększenia efektywności działalności naukowej Uczelni”.

 


Projekt pt. „Nauka na rzecz bezpieczeństwa. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauka na rzecz bezpieczeństwa. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych”, nr DNK/SP/549200/2022 – projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka”

Kwota dofinansowania z MEiN: 46 374, 90 zł

Wkład własny: 22 412 zł

Całkowita wartość: 68 786, 90 zł

Czas realizacji: 01.01.2023 – 31.08.2023

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie przedsięwzięcia naukowego  o charakterze międzynarodowym. W ramach konferencji będą mogli spotkać się przedstawiciele uczelni i innych podmiotów prowadzących badania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Zakładanym celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych przez zespoły badawcze uczelni, instytuty naukowe, instytuty badawcze, a także inne podmioty prowadzące badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotnym elementem konferencji będzie możliwość upowszechnienia wyników badań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa oraz dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.

Organizatorem konferencji będzie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która zaangażowana jest w realizację badań naukowych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyniki kluczowych badań prowadzonych przez Uczelnię również zostaną zaprezentowane w trakcie trwania konferencji. Współorganizatorami przedsięwzięcia będą uczelnie krajowe i zagraniczne. Wstępnie ustalony termin konferencji planowany jest na 25-26 maja 2023 r.

W ramach przedsięwzięcia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaplanowała także konkurs na prace badawczo-rozwojowe mające szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń.

Projekt nr DNK/SP/549200/2022 realizowany i współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka” 

Termin i miejsce: 25-26 maja 2023 r., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Aula im. W. Stasiaka (Biblioteka)

Organizator:  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Forma udziału w konferencji: hybrydowa (udział osobisty lub on-line)

Komitet naukowy:

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego: insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego: dr hab. Agata Tyburska – kierownik projektu pt. „Nauka na rzecz bezpieczeństwa. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 

Członkowie:

 • prof. Roman Ihorovych Blahuta – Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy,
 • Martine Coudert – Komendant Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or, Francja,
 • dr David Dlouhý – Rektor Akademii Policji Republiki Czeskiej w Pradze,
 • dr hab. Lucia Kurilovská – Rektor Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie,
 • Mariks Petrušins – Dyrektor Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej w Rezekne, Łotwa,
 • dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
 • dr hab. Mirosław Minkina – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • dr inż. Mariusz Feltynowski – Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • Sławomir Adamiec - Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • dr hab. Bronisław Sitek – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego Instytutu Prawa Wydziału Prawa w Warszawie SWPS Uniwersytetu  Humanistycznospołecznego,
 • dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej,
 • dr hab. Kuba Jałoszyński – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Jarosław Struniawski – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Jarosław Truchan – prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego: insp. dr Andrzej Żyliński: Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Członkowie:

 • insp. Agnieszka Leśniewska,
 • dr hab. Agata Tyburska,
 • mł. insp. dr Agnieszka Choromańska,
 • mł. insp. dr Monika Porwisz,
 • mł. insp. dr Ewa Kuczyńska,
 • mł. insp. dr Beata Bekulard,
 • mł. insp. dr Michał Bukowski
 • podinsp. dr Piotr Gawroński,
 • nadkom. dr Adam Płaczek;
 • mł. insp. Monika Florczuk,
 • mł. insp. Adam Boguszewski,
 • podinsp. Mariola Bil,
 • podinsp. Grzegorz Sieńczewski,
 • Arleta Stefanowicz-Szydlik,
 • Małgorzata Książek,
 • Iza Budny.

Patronat medialny:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (na liście MEiN)

Czasopismo naukowe „Internal Security” (70 pkt. MEiN)

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” (20 pkt. MEiN)

„Gazeta Policyjna”

 „Journal of Modern Science” (100 pkt. MEiN)

Cel konferencji - zaprezentowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych przez zespoły badawcze uczelni, instytuty naukowe, instytuty badawcze, a także inne podmioty prowadzące badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotnym elementem konferencji będzie możliwość upowszechnienia wyników badań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa oraz dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Wykorzystanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo, otoczenie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej.
 2. Obszary tematyczne przyszłych projektów finansowanych ze środków UE z uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa - możliwości pozyskania środków finansowych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych z funduszy UE oraz i ich wydatkowania i rozliczania.
 3. Dobre praktyki oraz wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa oraz pozyskiwania partnerów na rzecz realizacji projektów unijnych przez uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.

Kontakt: Biuro konferencji:

Koordynator biura: mł. insp. dr Ewa Kuczyńska tel. 47 733 5840,
nadkom. dr Jarosław Sikora : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 47 733 53 97,
dr Justyna Jurczak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 47 733 55 67,
podkom. Anna Waśniewska: e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 47 733 54 79.

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

Termin zgłoszenia: do dnia 05.05.2023 r.

 

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

Uczestnicy konferencji - po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów - będą mogli opublikować przygotowane referaty w czasopismach naukowych: „Przegląd Policyjny” (70 pkt.), „Internal Security” (70 pkt.), „Policja. Kwartalnik Kadr Kierowniczych Policji” (20 pkt.) lub też w publikacji zwartej wydanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (20 pkt.). O miejscu publikacji materiałów zdecyduje Komitet Naukowy konferencji.

Termin złożenia materiału do publikacji:  do 20 maja 2023 r.

Informacje dotyczące wymagań redakcyjnych przygotowanych artykułów przeznaczonych do publikacji znajdują się na stronach:

„Internal Security”: https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”: https://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja/

„Przegląd Policyjny”: https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MAINPAGE

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

W ramach przedsięwzięcia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaplanowała także konkurs na prace badawcze lub badawczo-rozwojowe mające szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń.

Link do regulaminu konkursu

Link do karty zgłoszenia

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 5 maja 2023 r.

Adresaci konferencji:

 • Pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni wyższych i instytutów badawczych, którzy byli zaangażowani bądź prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.
 • Eksperci merytoryczni oceniający wnioski aplikacyjne finansowane ze źródeł zewnętrznych.
 • Pracownicy uczelni wyższych planujących włączenie się w prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa.
 • Przedstawiciele instytucji pośredniczący i zarządzających w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 • Krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi: 185,76 zł  (obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji oraz uroczysta kolacja). Organizator nie zapewnia noclegów. Proponuje się skorzystanie z bazy noclegowej na terenie Szczytna i okolic:

https://hotelkrystyna.pl/pl;

https://naturamazur.pl/;

https://www.grota.info.pl/;

https://hotelikmaria.pl/.

Plakat

 


Projekty w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

Umowa numer RCN/0337/2021/1

W latach 2022-2024 wydawanie  czasopisma naukowego „Przeglądu Policyjnego” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 66 300,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 66 300,00 zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Dofinansowanie ma na celu m.in. podtrzymanie i rozszerzenie zagranicznego recenzowania artykułów, promocję czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększenie udziału tekstów w języku angielskim oraz zapewnienie pełnego i natychmiastowego publikowania wszystkich artykułów w otwartym dostępie.

 

Umowa numer RCN/0335/2021/1

W latach 2022-2024 wydawanie czasopisma naukowego „Internal Security” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 59 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 59 000,00 zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Dofinansowanie ma na celu m.in. podtrzymanie i rozszerzenie zagranicznego recenzowania artykułów, promocję czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększenie udziału tekstów w języku angielskim oraz zapewnienie pełnego i natychmiastowego publikowania wszystkich artykułów w otwartym dostępie.

 


Projekt pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?” 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?” – projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka”

Kwota dofinansowania z MEiN: 37 774,00 zł

Wkład własny: 25 422,00 zł

Czas realizacji: 01.11.2021 – 30.04.2022

Artykuł poświęcony konferencji

 

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie przedsięwzięcia naukowego o charakterze międzynarodowym. W ramach konferencji będą mogli spotkać się nie tylko przedstawiciele podmiotów biorących udział w badaniach naukowych pt. „Szkolnictwo (nie tylko) służb mundurowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę Covid-19. Studia nad zapewnieniem ciągłości kształcenia i bezpieczeństwa podmiotom środowiska uczelni lub szkoły. Formy i rodzaje re(konstrukcji) środowiska kształcenia, będącego następstwem w sytuacji pandemicznej”, w tym wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony zdrowia i życia publicznego, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem, ale także prowadzone będą dyskusje, w panelach tematycznych, związane z tematyką projektu, które zaowocują wypracowaniem wspólnych rozwiązań w zakresie dalszego funkcjonowania szkolnictwa w dobie pandemii. W ramach konferencji odbędzie się debata i prezentacja osiągnięć naukowych Uczelni wyższych oraz szkół o profilu policyjnym, które brały udział w ww. badaniach naukowych. Ponadto nastąpi wymiana doświadczeń, bank dobrych praktyk w sytuacji radzenia sobie z funkcjonowaniem szkolnictwa w dobie pandemii.

Organizatorem konferencji będzie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która zainicjowała wspólną realizację ww. badań naukowych, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w trakcie trwania konferencji. Współorganizatorami przedsięwzięcia będą uczelnie krajowe i zagraniczne, a wynikiem konferencji będzie wydanie wspólnej monografii naukowej zawierającej m.in. referaty prelegentów oraz prezentującej osiągnięte wyniki badań naukowych, rekomendacji badanych obszarów.

W ramach przedsięwzięcia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaplanowała także konkurs na napisanie najlepszej pracy przez studentów uczelni krajowych, uczestniczących w konferencji, związanej z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie epidemii związanej z Covid-19. W ramach konkursu studenci zaprezentują swoje przemyślenia, spostrzeżenia oraz doświadczenia i pomysły na radzenie sobie przez studentów i uczelnie w zaistniałej sytuacji.

flaga Polskigodło Polski

 

Plakat


Wersja dostęna cyfoirowo poniżej

 

Wyniki konkursu w wersji dostępnej cyfrowo

Konkurs  A3 Doskonala Nauka

Konkurs A3 Doskonala Nauka ANG

REGULAMIN KONKURSU

PROGRAM - Zał. nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA - zał. 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE RODO - Zał. nr 3 do regulaminu

WYMOGI FORMALNE - Zał. nr 4 do regulaminu