Herb Polski

Kalendarz wydarzeń

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania"

Opis

Ogólnopolska konferencja naukowa  pt. Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania

Termin: 13-15 maj 2024 r.

Cel: Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie wykrywania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości na rynkach finansowych.

Obszary/tematyka konferencji:

- właściwość UKNF, organów ścigania, metody działania oraz podstawy prawne i obszary współpracy w zakresie zwalczania przestępczości finansowej,

- główne ryzyka i schematy przestępstw na rynku finansowym,

- aspekty dotyczące przyszłych wyzwań dla nadzoru i organów ścigania, zwłaszcza w związanych z handlem kryptowalutami oraz działalnością instytucji pożyczkowych.

Organizator: Akademia Policji w Szczytnie

Współorganizatorzy:

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Strona poświęcona konferencji

Plakat