Herb Polski

Kalendarz wydarzeń

Seminarium naukowo-praktyczne pn. ,,Służba w Policji - zawód z pasją"

Opis

Seminarium naukowo-praktyczne pn. ,,Służba w Policji - zawód z pasją"

Termin: 4 czerwca 2024 r., godz. 900 - 1400

Miejsce: Aula im. Władysława Stasiaka, budynek Biblioteki Akademii Policji w Szczytnie.

Cel seminarium
Głównym celem seminarium jest promowanie zatrudnienia w Policji, przybliżenie specyfiki służby funkcjonariuszy Policji, a także zaprezentowanie aktualnych wymogów stawianych przed kandydatami do służby oraz przybliżenie procedur kwalifikacyjnych. Dodatkowym celem będzie przedstawienie uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych specyfiki pracy policjantów - przewodników psów służbowych.

Organizatorzy
Seminarium organizowane jest przez Instytut Służby Prewencyjnej WBiNP Akademii Policji w Szczytnie, Biuro Karier Akademii Policji w Szczytnie, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Policji w Szczytnie, Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Akademii Policji w Szczytnie, przy współpracy z Biurem Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji, Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie.

Obsługa medialna
Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie.

Zakres tematyczny:

  1. Promowanie służby w Policji.
  2. Omówienie i przybliżenie specyfiki pracy funkcjonariuszy Policji.
  3. Przedstawienie aktualnych wymogów stawianych przed kandydatami do służby w Policji.
  4. Przedstawienie uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych specyfiki pracy policjantów - przewodników psów służbowych.

Strona poświęcona konferencji

Plakat