Herb Polski

INFORMACJE OGÓLNE

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Policji w Szczytnie. Kandydaci otrzymują punkty równe maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w ramach postępowania kwalifikacyjnego w zakresie odpowiadającym uwzględnianym przedmiotom odpowiadającym kryteriom kwalifikacji. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących kandydaci otrzymują na podstawie świadectwa dojrzałości. Laureaci lub finaliści zobowiązani są do zarejestrowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w sposób przewidziany dla takich kandydatów (zaznaczając taką opcję w systemie) oraz dostarczenia wymaganych dokumentów na zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na wybranej formie i kierunku studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na dany rok akademicki.

WYKAZ OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO, Z KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA SĄ UWZGLĘDNIANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM WRAZ Z PRZEDMIOTAMI ODPOWIADAJĄCYMI KRYTERIOM KWALIFIKACJI

 

Lp.

Nazwa olimpiady lub konkursu

Odpowiadające wyniki przedmiotowe

1.        

Olimpiada Biologiczna

biologia

2.        

Olimpiada Chemiczna

chemia

3.        

Olimpiada Fizyczna

fizyka (i astronomia)

4.        

Olimpiada Geograficzna

geografia

5.        

Olimpiada Historyczna

historia

6.        

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

7.        

Olimpiada Informatyczna

informatyka

8.        

Olimpiada Języka Angielskiego

język obcy nowożytny

9.        

Olimpiada Języka Białoruskiego

10.    

Olimpiada Języka Francuskiego

11.    

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

12.    

Olimpiada Języka Niemieckiego

13.    

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiada Języka Ukraińskiego

Olimpiada Języka Włoskiego

14.    

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

język polski

15.    

Olimpiada Matematyczna

matematyka

16.    

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

wiedza o społeczeństwie

 

 „OLIMPIADA POLICYJNA”

Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Akademię Policji w Szczytnie ubiegający się o przyjęcie do Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, w ramach postepowania rekrutacyjnego w zakresie konkursu świadectw otrzymują punkty równe maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w „Olimpiadzie Policyjnej” znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

https://www.akademiapolicji.edu.pl/olimpiada-policyjna

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html

DANE KONTAKTOWE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademii Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

www.wspol.edu.pl/wbw
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 47 733 53 14, 47 733 51 12