Herb Polski

Maszerujący policjanci  

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Akademii Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Studia trwają 4 lata. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotny wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Akademii Policji w Szczytnie.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej w Akademii Policji w Szczytnie.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji, każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rekrutacji, prowadzonej w Akademii Policji w Szczytnie poprzez zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl.

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku studiów: „Nauka o Policji”;
  • dokonać wyboru komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji;
  • wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzeniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, a oprócz tego została przyjęta do służby w Policji oraz uzyskała skierowanie na podjęcie przedmiotowych studiów wydane przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały) wraz ze zdjęciem;
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę;
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”).

 Zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z przelicznikiem punktowym

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

 

DANE KONTAKTOWE

Natalia Szwejkowska tel. 47 733 51 12, Justyna Kurowska tel. 47 733 51 16

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademii Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

https://wbinp.akademiapolicji.edu.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.