Herb Polski


 
Doktorant Temat  Promotor Data wszczęcia przewodu
Marika Żukowska Republika Włoska wobec zagrożeń terrorystycznych dr hab. Tomasz Aleksandrowicz 22.01.13 r.
Ryszard Jakubowski Standardy użycia broni palnej przez Policję w Polsce prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki 26.02.13 r
Brygida Buniek Kształtowanie wizerunku Policji wśród dzieci i młodzieży dr hab. Marian Kopczewski
promotor pomocniczy - dr Marek Pognowski
31.03.15 r.
Sławomir Piątek Terytorialne formacje zbrojne w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej dr. hab. Weronika Jakubczak
promotor pomocniczy - dr Marcin Górnikiewicz
31.03.15 r.
Michał Kontapka Bezpieczeństwo informacyjne młodzieży w aspekcie działalności Policji dr hab. Sławomir Zalewski
promotor pomocniczy - dr Piotr Łuka
23.05.17 r.
Maciej Petniunas Zachowania kierujących pojazdami samochodowymi determinujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce  dr hab. inż. Andrzej Urban
promotor pomocniczy - dr Piotr Łuka
18.09.2018 r.
Jacek Pardo Cyberprzestępczość jako wynik rozwoju technologicznego i jej wpływ na bezpieczeństwo i zmianę kierunku przestępczości w mieście powiatowym na przykładzie miasta Słupska dr hab. Andrzej Urbanek 29.03.2019 r.
Maciej Sostek Udział polskiej Policji we wspólnych zespołach śledczych państw Unii Europejskiej prof. dr hab. Kuba Jałoszyński 16.04.2019 r.
Mariusz Pracz Sprawność fizyczna jako element doboru kandydatów do służby w Policji dr hab. Mariusz Nepelski 16.04.2019 r.
Sławomir Nosarzewski Cyberprzestępczość w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2019 dr hab. inż. Jerzy Kosiński 16.04.2019 r.
Marek Abramowicz Czynności w sprawach dotyczących zabójstw prowadzonych przez zespoły ds.. niewykrytych przestępstw prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
promotor pomocniczy - dr Sławomir Zubański
16.04.2019 r.