Herb Polski

Post. Aleksander Michalczak to policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz student Akademii Policji w Szczytnie na kierunku Nauka o Policji. To właśnie w murach naszej Uczelni w listopadzie 2022r. funkcjonariusz uczestniczył w spotkaniu promującym Fundację DKMS, gdzie następnie podjął decyzję o dołączeniu do grona dawców. Teraz stał się dawcą szpiku kostnego dla swojego genetycznego bliźniaka z Wielkiej Brytanii.

W czerwcu 2023 r. z post. Aleksandrem Michalczakiem skontaktowali się przedstawiciele Fundacji DKMS informując, że jego genetyczny bliźniak potrzebuje pomocy. Nadszedł czas na szczegółowe badania, których wynik zakwalifikował go do zabiegu. Niespełna trzy miesiące później w Gdańsku funkcjonariusz oddał swoje komórki macierzyste i dowiedział się, że daje szansę na życie obywatelowi Wielkiej Brytanii.

Więcej na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/110283,Policjant-podarowal-szanse-na-zycie-genetycznemu-blizniakowi.html 

Tekst: KWP Olsztyn/DKS APwSz
Foto: KWP Olsztyn