Herb Polski


W Akademii Policji w Szczytnie odbywają się cyklicznie różnego rodzaju  szkolenia. W tym tygodniu policjanci polskiej Policji uczestniczyli w kursie specjalistycznym w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

W dniach 24-25 lutego 2024 roku w Poznaniu odbyły się XIV Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu. Na starcie zawodów stanęło ponad 2000 zawodników z całej Polski, w tym dwie studentki APwSz.

Na terenie Polski ruszają ćwiczenia wojskowe państw członkowskich NATO pod kryptonimem Dragon-24. To kluczowy element wspólnych ćwiczeń Steadfast Defender-24 Wojsko Polskie podkreśla, że to ćwiczenia o charakterze defensywnym, nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu. W najbliższych dniach można się spodziewać obecności kolumn wojskowych na drogach i utrudnień w ruchu. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z

...

List Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o kolejnej kampanii, która polega na rozsyłaniu przez cyberprzestępców wiadomości mailowych rzekomo pochodzących od Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia.

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego). To wyjątkowa okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw oraz propagowania środków ochrony i wsparcia dla nich. Podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną w

...

Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają!

16 lutego 2024 r. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie zorganizował konferencję naukowo-praktyczną pn. „CTRL+SAFE+DEL Bezpieczna CYBERrzeczywistość”. Jednym z prelegentów konferencji był nadkom. dr Konrad Kordalewski z Akademii Policji w Szczytnie. Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami z branży, naukowcami oraz przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego.

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy w ramach programu Erasmus+, po kilkuletniej przerwie Akademia Policji w Szczytnie wznowiła wymianę studentów z Ludovika University of Public Service w Budapeszcie. W związku z tym, w letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024, w naszej Uczelni będzie studiowało pięciu studentów uczelni węgierskiej.

logotyp

 

Szanowni Państwo,  

pełną parą ruszył cykl wykładów otwartych stanowiących płaszczyznę wymiany wiedzy i poglądów nt. metodologii prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne pod nazwą:

„FORUM METODOLOGII BADAŃ” 

Na początku stycznia br. na naszej stronie internetowej ukazał się artykuł opisujący Działalność Sekcji Żywnościowej APwSz. Pisaliśmy wtedy jak ważnym elementem funkcjonowania Akademii Policji w Szczytnie jest zabezpieczenie wyżywienia dla słuchaczy i studentów naszej Uczelni. We wtorkowy wieczór, w stołówce APwSz, kolacja wyglądała inaczej niż zwykle i nie mamy tu na myśli kwestii przygotowanych posiłków tylko wyjątkowej inicjatywy słuchaczy szkolenia zawodowego oficerskiego skierowanej do

...

13 lutego 2024 r. w auli im. P. P. dra praw W. M. Sobolewskiego Akademii Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie informacyjne funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego SZP-8/23 oraz kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych ISP-1/24. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach zajęć pozaprogramowych przez Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Akademii Policji w Szczytnie.

voucher 7-letni Mikołaj oraz 11-letnia Gabriela mogli poczuć się jak słuchacze Akademii Policji w Szczytnie dzięki swoim rodzicom, którzy wylicytowali dla nich Voucher na jednodniowy pobyt na terenie naszej Uczelni podczas tegorocznego 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Voucher upoważniał dziecko wraz z opiekunem do jednodniowego pobytu na terenie Akademii, podczas którego goście zwiedzili jej teren, wzięli udział w zajęciach objętych programem szkolenia, zjedli posiłki w stołówce ze

...

14 lutego – święto wszystkich zakochanych. W tym szczególnym dniu w drodze do naszych walentynek zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Akademii Policji w Szczytnie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeprowadzili ćwiczenia podczas wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Ćwiczenia były zaaranżowane i nadzorowane przez nauczycieli akademickich z Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz.

W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w Komendzie Głównej Policji opracowany został plakat i ulotka zawierająca informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom. Ponadto na portalu policja.pl uruchomiono stronę internetową dedykowaną tym telefonom, z której można pobrać plakat czy ulotkę.

Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają!

W poniedziałek, 5 lutego 2024 r., kadra kierownicza Akademii Policji w Szczytnie uczestniczyła w doskonaleniu lokalnym pod nazwą „Kapitał Intelektualny Policji”, zorganizowanym przez Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

Wieczorem 6 lutego 2024 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala otwarcia XIV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Do piątku 9 lutego w całej stolicy rozgrywane będą mecze, które w trzech kategoriach wyłonią zwycięzców. Trofeum głównym jest Puchar Komendanta Głównego Policji.

W dniach 5-6 lutego 2024 r., w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się kurs pn. „Incident Command System”, w którym udział wzięli przedstawiciele służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli RP. W przedsięwzięciu tym wzięli również udział przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

Utrwalanie obrazu za pomocą zdjęć daje nam możliwość dokumentowania naszej codzienności. Wspomnienia są ulotne a zdjęcia są czymś co pozwala nam przechowywać je dłużej.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Prezentujemy w niej przegląd wydarzeń, które miały miejsce na terenie Akademii Policji w Szczytnie w styczniu 2024 roku - STYCZEŃ W OBIEKTYWIE.

W ostatni dzień ferii zimowych Akademia Policji w Szczytnie gościła dzieci z terenu powiatu szczycieńskiego. Nasi mali goście wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić mury Uczelni oraz zapoznać się z jej bazą szkoleniowo-dydaktyczną.

W Akademii Policji w Szczytnie dobrze wiedzą, że warto pomagać. Policjanci, słuchacze oraz pracownicy cywilni, oddali cenny płyn ratujący życie. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie jak zwykle czekał na chętnych pod akademikiem numer 3. W ubiegłym roku na terenie Uczelni oddaliśmy blisko 130 litrów tego drogocennego daru życia.

W dniach 24-26 stycznia br. w Szkole Policji w Pile odbyła się zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy konferencja dotycząca bezpieczeństwa transakcji internetowych oraz efektywnego wykorzystania narzędzi OSINT (Open Source Intelligence) w procesie wykrywczym. Spotkanie było skierowane do policjantów pionu kryminalnego, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. W konferencji wzięli udział eksperci z Akademii Policji w Szczytnie.

W Akademii Policji w Szczytnie od września 2023 roku do chwili obecnej trwają prace zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji mające na celu opracowanie projektów programów doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych dotyczących psów służbowych. W pracy zespołu bierze udział pies bojowy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji „BOA” Ryjek.

W drugiej połowie stycznia br. asystent Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie sierż. szt. Dawid Żak przebywał w Akademii Policji im. Ioan Cuza w Bukareszcie w Rumunii. Celem wizyty była realizacja zajęć z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.