Herb Polski


Uprzejmie informujemy, że w terminie 28.08 – 11.09.2023 r. uruchomione zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie”. Studia adresowane są do funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy uzyskali skierowanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych na ich podjęcie.

W dniach od 10 do 11 sierpnia br. nad jeziorem Dadaj w miejscowości Rukławki koło Biskupca, odbyło się doskonalenie zawodowe lokalne skierowane do funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Akademii Policji w Szczytnie posiadających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym.

Oddawanie krwi to przede wszystkim wielka pomoc i wielki dar jaki możemy ofiarować drugiej osobie. To także odruch serca jakim kierują się policjanci, słuchacze i pracownicy cywilni naszej Uczelni.

Uprzejmie informujemy, że w terminie 21.08 – 8.09.2023 r. uruchomione zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Kryminalistyka w służbie prawa”.

W Akademii Policji w Szczytnie zainaugurowano w formie „wirtualnej” Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora. Na starcie tłumnie stawili się słuchacze i studenci Uczelni, którzy pokonali wyznaczoną trasę – tym samym wsparli cel, jakim jest m.in. zebranie środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Napis Akademia Z dniem 1 sierpnia br. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stała się Akademią Policji w Szczytnie. Z tej okazji na Auli imienia Władysława Stasiaka odbyła się odprawa służbowa policjantów, kadry dydaktycznej  i pracowników cywilnych z kadrą kierowniczą na czele z Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwoną Klonowską. To historyczny moment i duży krok w historii Uczelni.

Info w treści 1 sierpnia 2023 r. ruszają zapisy do kolejnej 5. edycji biegu charytatywnego na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – Biegu o Buzdygan Komendanta-Rektora. Sportowa rywalizacja odbędzie się w formie hybrydowej – biegu stacjonarnego w Szczytnie i biegu wirtualnego dla Uczestników z całego świata. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Policjanci 25 lipca 2023 r. w Warszawie odbyło się seminarium naukowe pt. „Wykorzystanie specjalistycznych symulatorów w realizacji procesu kształcenia i szkolenia”. Organizatorem seminarium byli Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oraz Komenda Stołeczna Policji. Celem wydarzenia było przedstawienie symulatorów jako niezbędnego, podstawowego narzędzia wspomagającego szkolenie służb instytucjonalnych.

Ceremonia W tym roku główna ceremonia Święta Policji została zorganizowana na placu Zamkowym w Warszawie. W policyjnej uroczystości uczestniczyli honorowi goście z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele.

Z okazji Święta Policji Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła życzenia funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji i podziękowała za codzienną służbę oraz pracę.

Życzenia z okazji Święta Policji dla policjantów i pracowników Policji od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji składa życzenia z okazji Święta Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji składa życzenia z okazji Święta Policji.

Utrwalanie, dokumentowanie tego co istotne i cenne, a co w natłoku zdarzeń często umyka bezpowrotnie jest ważnym zadaniem.

Dział Komunikacji Społecznej z wielką przyjemnością zaprasza do obejrzenia kolejnego odcinka kroniki filmowej WSPol w Szczytnie.

Policjanci w trakcie spotkania

19 lipca 2023 r., w auli im. P. P. dr. praw W. M. Sobolewskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, odbyło się spotkanie informacyjne funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego.

Okłądka Minister Edukacji i Nauki, w Komunikacie z dnia 17 lipca 2023, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ogłosił aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Miło nam poinformować, że „Przegląd Policyjny” - czasopismo naukowe wydawane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zwiększyło swoją dotychczasową punktację i uzyskało 100 punktów.

Policjanci W dniach 10-14 lipca 2023 r., w ramach mobilności programu Erasmus+, sierż. szt. Dawid Żak – asystent Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przeprowadził zajęcia dla studentów Akademii Policji w Ankarze.

Akt mianowania 13 lipca br. o godz. 11:00, na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Tradycyjnie, tuż przed uroczystą ceremonią Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska

...

Policjanci

24 lipca to data szczególna dla każdego funkcjonariusza polskiej Policji. W tym miesiącu obchodzimy Święto Policji ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku przy nowelizacji ustawy o Policji. W tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie swoje Święto Policji obchodziła na Placu Juranda w Szczytnie. W 2023 roku obchody 104. rocznicy powstania Policji Państwowej na terenie całego kraju objął patronatem honorowym gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać, że zwłaszcza w okresie wakacyjnym krew jest jeszcze bardziej potrzebna niż w innym okresie roku. Dlatego policjanci, słuchacze oraz pracownicy cywilni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przyłączyli się do akcji oddawania krwi na terenie Uczelni.

W ubiegłym tygodniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej WBiNP Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z zakresu dokonywania oceny zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

5 lipca 2023 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. „20 – lecie obowiązywania Zasad etyki zawodowej policjanta”. Konferencję zorganizował Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a współorganizatorem przedsięwzięcia była Komenda Główna Policji. Konferencja poświęcona była zasadom etyki zawodowej policjanta, których 20-lecie obowiązywania przypada w bieżącym roku.

1 lipca br. odbyła się uroczysta promocja podchorążych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Uroczystość odbyła się na pokładzie ORP Błyskawica. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz, resortu spraw wewnętrznych i instytucji państwowych w tym mundurowych, kadry dowódczej polskiej Marynarki Wojennej, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz pododdziały jednostek morskiego rodzaju sił zbrojnych. W uroczystości, w imieniu nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej -

...

29 czerwca 2023 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Współdziałanie służb podległych MSWiA w zapewnieniu porządku publicznego”. Celem konferencji było przedstawienie zasad współpracy i koordynacji działań różnych służb podległych MSWiA, zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, we współpracy z Głównym Sztabem Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej

...

a 29 czerwca 2023 r., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej oraz uroczysta promocja oficerska. Tegoroczna promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej przypadła w szczególnym dla tej służby roku - stuleciu więziennictwa. Na uroczystość przybył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Sprawiedliwości. W uroczystości, w imieniu nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej - Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w

...