Herb Polski

Uprzejmie informujemy, że w terminie 12-19 września br. prowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na następujące studia pierwszego stopnia:

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku kryminologia dla funkcjonariuszy i pracowników MSWiA ze skierowaniem,
  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dla funkcjonariuszy i pracowników MSWiA ze skierowaniem,
  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dla osób cywilnych,
  • niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku kryminologia dla osób cywilnych.

 

HARMONOGRAM PIERWSZEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

w roku akademickim 2023/2024

 

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.      

Rejestracja w systemie IRK

od 12 do 19 września 2023 r.

2.      

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 12 do 19 września 2023 r.

3.      

Wstępny egzamin pisemny dla kandydatów, którzy posiadają dokument, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6-9 uchwały 217/IV/2022 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2023/2024, w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na tym dokumencie

20 września 2023 r.

4.      

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 22 września 2023 r.

5.        

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 27 września 2023 r.

6.      

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 28 września 2023 r.