Herb Polski

Przedsięwzięcie realizowane było od 4 do 8 września 2023 r. w Wyższej Szkole Straży Granicznej (State Border Guard College) w Rezekne na Łotwie i rozpoczęło się spotkaniem z przedstawicielami instytucji przyjmującej. Prezentację związaną z kompetencjami State Border Guard College przedstawiła Pani Inta Madzule natomiast działalność Akademii Policji w Szczytnie przedstawił nadkom. dr Krzysztof Gackowski.

Podczas pierwszego spotkania omówiono również szczegóły dotyczące współpracy m.in. kwestie realizacji zajęć praktycznych przez instruktorów z Polski. Poruszono także kwestie dotyczące możliwości intensyfikacji współpracy międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus+.

Po oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami State Border Guard w Rezekne, przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu techniki obezwładniania i stosowania siły fizycznej wobec osoby agresywnej. W kolejnych dniach mobilności przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu obsługi karabinka G-36 oraz omówiono teorię związaną z elementami oddania celnego strzału. Zajęcia te realizowano w obiekcie strzelnicy mieszczącym się w miejscowości Janapole (field training centre). Dodatkowo omówiono doświadczenia związane z taktyką zatrzymywania osób w pojazdach, co zostało przeprowadzone w sposób praktyczny.

Funkcjonariuszom strony polskiej zaprezentowano także centrum szkolenia psów służbowych, sposoby doboru psów do służby w Straży Granicznej oraz bazę dydaktyczną przewodników psów służbowych.

W ostatnim dniu mobilności zostały wręczone certyfikaty Erasmus+ przez koordynatora programu Erasmus+ - Panią Inte Madzule. Zajęcia praktyczne przeprowadzone przez instruktorów z Akademii Policji w Szczytnie spotkały się z dużym z zainteresowaniem i zostały pozytywnie odebrane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Policjanci z APwSz zostali również docenieni przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz studentów goszczącej Uczelni.

Nasza Uczelnia współpracuje ze State Border Guard College w Rezekne w ramach programu Erasmus+ już od kilku lat. Wyjazd naszych funkcjonariuszy to przejaw współpracy międzyuczelnianej służącej wymianie wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk. Akademię Policji w Szczytnie reprezentowali nadkom. dr Krzysztof Gackowski oraz nadkom. Cezary Rożek – wykładowcy Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

 

Tekst: nadkom. Krzysztof Gackowski APwSz
Foto: nadkom. Krzysztof Gackowski APwSz/State Border Guard w Rezekne