Herb Polski

Policjanci Krew to lek ratujący życie. Nie można jej kupić, ale wielu z nas może się nią podzielić i w ten sposób pomóc tym, którzy jej potrzebują. Akademia Policji w Szczytnie pamięta o potrzebujących i 15 września 2023 r. na terenie naszej Uczelni po raz kolejny zorganizowano zbiórkę krwi.

Dzisiaj, o godzinie 08:30, na teren Akademii Policji w Szczytnie wjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Policjanci, słuchacze i pracownicy cywilni naszej Uczelni jak zawsze stawili się przed akademikiem nr 3, aby oddać najcenniejszy dar życia jakim jest krew. W sumie zebrano ponad 10 litrów tego bezcennego daru życia.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy. Pomagamy i chronimy!

tekst: DKS WSPol
foto: Jacek Konieczny DKS WSPol