Herb Polski

Uczestnicy W dniach 14-15 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się XIII edycja seminarium naukowo-praktycznego pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Seminarium zorganizowane zostało przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Akademię Policji w Szczytnie.

Seminarium otworzyli Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Pan Andrzej Maciążek, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska oraz Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelina Mączkorowska.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zaprosili funkcjonariuszy wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Pożarnej, sektora ubezpieczeniowego, Prokuratury i świata nauki. 

Przez dwa dni uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień prelegentów na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie likwidacji szkód, cyber – zagrożeń w obszarze działalności sektora ubezpieczeń oraz współpracy podmiotów reprezentujących firmy ubezpieczeniowe z funkcjonariuszami Policji i nowych możliwości ścigania procederu przestępczości ubezpieczeniowej. Na przykładach współpracy omówione zostały dobre praktyki w zakresie ujawniania, przeciwdziałania i zwalczania szkód fraudowych. Organizatorzy zadbali także o zajęcia warsztatowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Podczas seminarium policjantom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej wręczone zostały statuetki. Uhonorowani zostali: podinsp. Michał Kucharski z KWP zs. w Radomiu, podinsp. Grzegorz Krzemiński z KWP w Kielcach, asp. szt. Krzysztof Groth z KMP w Gdyni, asp. Roman Maciaszczyk z KMP w Łodzi, mł. asp. Sławomir Holc z KPP w Pruszczu Gdańskim.

Głównym celem seminarium było podniesienie kompetencji, skuteczności i jakości współpracy organów ścigania i firm ubezpieczeniowych w zakresie ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce.

Organizacja seminarium naukowo-praktycznego stanowi już tradycję. W tym roku przedsięwzięcie odbyło się po raz trzynasty.

Tekst: kom. Marcin Czosnek ISK WBiNP APwSz/DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz