Herb Polski

Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie nadkom. Adam Płaczek, został odznaczony Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Dyrektor znalazł się wśród trzynastu wyróżnionych funkcjonariuszy z całej Polski i dwoje pracowników Policji.

Wczoraj, 18 września br. w Komendzie Głównej Policji w Sali im. Stanisławy Filipiny Paleolog odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy swoim postępowaniem i wzorową pracą przyczyniają się do podniesienia sprawności działań Policji w zakresie ratownictwa medycznego, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.

Dla medycyny ratunkowej wyróżnieni funkcjonariusze poświęcają sporo swojego życia. Często poza wykonywaniem ustawowych obowiązków służbowych zajmują się koordynacją zadań z zakresu ratownictwa medycznego w swoich garnizonach. Prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Propagują i uczą również pierwszej pomocy dzieci, młodzież i dorosłych podczas licznych pikników, festynów i wydarzeń sportowych. Często oprócz codziennej służby wyróżnieni policjanci wspierają System Państwowego Ratownictwa Medycznego, podnoszą swoje kwalifikacje przez pracę na SOR-ach czy w zespołach wyjazdowych PRM. Wszystko po to, aby utrzymać wysoki poziom umiejętności, ponieważ medycyna ratunkowa cały czas się rozwija i wymaga ciągłego dokształcania.

Aktu dekoracji, w imieniu Ministra Zdrowia, który 24 lipca br. nadał funkcjonariuszom i pracownikom Policji odznakę honorową, dokonał I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia. Odznaczanie to nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie: - wprowadzenie postępu w metodach terapeutycznych i rehabilitacyjnych; - ochrony zdrowia ludności; - poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych; - profilaktyki warunków zdrowotnych i higienicznych; profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; - kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia; - wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia; - rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością; - rozwoju farmacji szpitalnej; - wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Tekst i foto: policja.pl

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/235915,Wyroznieni-Za-zaslugi-dla-ochrony-zdrowia.html