Herb Polski

W poniedziałek 18 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych.

Pierwszą w tym roku edycję szkolenia w imieniu kierownictwa Uczelni rozpoczął p.o. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, mł. insp. dr Tomasz Siemianowski. Podkreślił szczególną rolę negocjatorów w polskiej Policji i podziękował za ich gotowość niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Kurs negocjatorów jest prowadzony przez nauczycieli stowarzyszonych, będących negocjatorami policyjnymi z wieloletnim doświadczeniem oraz psychologa  z Instytutu Nauk Społecznych Akademii Policji. Zaangażowanie wykwalifikowanej kadry w prowadzenie zajęć jest gwarantem osiągniecia celu kursu, którym jest przede wszystkim przygotowanie policjantów do prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dwutygodniowe szkolenie daje możliwość przekazania słuchaczom specjalistycznej wiedzy niezbędnej zarówno  do prowadzenia działań negocjacyjnych, praktycznego jej wykorzystania podczas symulacji, jak również poznania siebie i podnoszenia kompetencji w tym obszarze.

Tekst: podinsp. Agnieszka Bonus-Dzięgo/podinsp. Sylwia Królicka INS WBiNP APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz