Herb Polski

Charakterystyka nielegalnych laboratoriów produkujących substancje kontrolowane czy oględziny nielegalnego laboratorium to przykłady tematów omawianych podczas kursu specjalistycznego dotyczącego neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków realizowanych na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

W dniach od 18 do 22 września br. w naszej Uczelni trwa kurs przygotowujący funkcjonariuszy, wykonujących zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej, do realizacji zadań w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej realizowane są trzy tematy, w ramach których omawiane są nielegalne laboratoria produkujące substancje kontrolowane, wybrane metody syntezy substancji kontrolowanych i wybrane zagadnienia dotyczące czynności wykrywczych z wykorzystaniem metod i środków pracy operacyjnej oraz czynności procesowych na miejscu zdarzenia. W części praktycznej kursu, funkcjonariusze przeprowadzą oględziny nielegalnego laboratorium produkującego substancje kontrolowane.

Wysoki poziom szkolenia gwarantują prowadzący kurs, którzy są wybitnymi specjalistami z: Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, na co dzień zajmującymi się walką z przestępczością narkotykową. Opiekunem a zarazem współprowadzącym kurs z ramienia naszej Uczelni jest podinsp. Norbert Szostak - wykładowca Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

tekst: DKS APwSz
foto: Adam Gewartowski DKS APwSz