Herb Polski

W ubiegłym tygodniu (22.09.2023r.) w Akademii Policji w Szczytnie zakończyły się studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 47 uczestników ze służb podległych MSWiA w tym funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa przez cały okres studiów zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektowanego funkcjonowania podczas ich zaistnienia jak również kierowania likwidacją skutków oraz przywracaniem stanu pierwotnego.

Absolwenci studiów podyplomowych zostali przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z zarządzaniem kryzysowym jak również nabyli kompetencje do kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych.

Podczas przedmiotowych studiów słuchacze wraz z  kadrą dydaktyczną  podinsp. Robertem Czerniawskim oraz podkom. Maciejem Brockim z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych  Akademii Policji w Szczytnie, uczestniczyli w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych „WODNIK 2023”. Zadaniem słuchaczy była obserwacja prowadzonych działań, wyciągnięcie wniosków i spostrzeżeń, a na koniec wypełnienie kart obserwacji ćwiczeń.

Ćwiczenia, które zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Ełku,  dotyczyły działań ratowniczo-poszukiwawczych w związku z zaginięciem osób małoletnich głuchoniemych, którzy uczestniczyli w wyprawie kajakowej w rejonie jeziora Selmęt Wielki. W działaniach brały udział służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Policja, Państwowa Straż Pożarna, oraz ochotnicze straże pożarne, Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Olecko, Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe miały na celu weryfikację przygotowanych i wdrożonych rozwiązań systemowych, w szczególności w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz współdziałania z podmiotami spoza Policji z wykorzystaniem środków pozoracji działań.

Tekst i foto: Podkom. Maciej Brocki ZSnBP ISP WBiNP