Herb Polski

W ubiegłym tygodniu  w dniach od 18 do 22 września 2023 roku w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie „zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania ”. Kurs ukończyło 21 funkcjonariuszy z wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych, a także Centralnego Biura Śledczego Policji.

Głównym celem kursu było podniesienie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy, którzy na co dzień zwalczających przestępczość godzącą w interes finansowy Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie i wykładowców stowarzyszonych z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, a także z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów wspomagającego realizację zadań przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Polska jako członek Unii Europejskiej zgodnie z art. 325 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobligowana jest do ochrony środków unijnych co najmniej na takim samym poziomie jak chroni przed nadużyciami finansowymi budżet krajowy.

Jednym z elementów ochrony interesów finansowych UE jest skuteczne ściganie przestępstw w tym obszarze za co odpowiada min. Policja – jako największa formacja mundurowa.

W związku z powyższym w aktualnych Priorytetach Komendanta Głównego Policji, na lata 2021-2023 w ramach optymalizacji działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości przewidziane zostało zadanie polegające na wzmocnieniu aktywności Policji w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej w obszarze przestępstw godzących w podstawowe interesy Unii Europejskiej oraz przestępstw w obszarze zamówień publicznych.

Szkolenie poza niezbędną wymianą doświadczeń pozwoliło słuchaczom poszerzyć i ugruntować wiedzę min. w zakresie mechanizmów działań sprawców oraz dostępnych źródeł informacji o przestępstwie i skutecznej współpracy funkcjonariuszy z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybuowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przedstawione treści z pewnością przyczynią się do zwiększania profesjonalizacji przedstawicieli formacji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Tekst: podkom. Marcin Czosnek ZSnP ISK APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz