Herb Polski

W dniach 25-26 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla analityków kryminalnych Policji. Warsztaty zorganizowane zostały przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz Akademię Policji w Szczytnie.

Warsztaty szkoleniowe dla analityków kryminalnych Policji otworzyli Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska oraz Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji insp. Robert Malinowski.

Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zaprosili funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Biura Kryminalnego KGP, Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji i komend wojewódzkich Policji.

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów wysłuchali wystąpień prelegentów na temat praktycznego posługiwania się narzędziami analitycznymi, mających zastosowanie także w zwalczaniu  przestępczości ekonomicznej i cyberprzestępczości.  

Drugiego dnia odbył się panel dyskusyjny odnośnie realizowanych przez Akademię Policji w Szczytnie kursów specjalistycznych z zakresu analizy kryminalnej. Przedmiotem rozmów było wypracowanie wspólnego kierunku szkolenia funkcjonariuszy celem efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi analitycznych, wykształtowanie dobrych praktyk oraz   poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Głównym celem warsztatów szkoleniowych  było dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy analitycznej, wymiana doświadczeń niezbędnych do rzetelnego i skutecznego analizowania posiadanych  informacji.

Na zakończenie warsztatów głos zabrał mł. insp. dr inż. Michał Bukowski – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, który w imieniu Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej podziękował uczestnikom oraz prelegentom za udział w  przedsięwzięciu.

Tekst: kom. Mariola Kowalska ZSnP ISK APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz

 

.