Herb Polski

W dniach 28 - 29 września 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo-praktyczne pn. „XIII Panel Operacyjny”  zorganizowane przez Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Seminarium naukowo-praktyczne otworzyli: Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Grzegorz Napiórkowski, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji nadinsp. Marek Ślizak  oraz Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego insp. Piotr Stasiak

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Przestępczości Ekonomicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komend wojewódzkich zajmujący się problematyką obejmującą taktykę działań operacyjno-rozpoznawczych, a także przedstawiciele Prokuratur Regionalnych odpowiedzialni za nadzór nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

W seminarium wzięły również udział firmy zewnętrzne współpracujące z Policją tj. Mediarecovery oraz ICS Sp. z o.o.

Głównym celem seminarium było m.in. prezentacja nowoczesnych programów i urządzeń wspierających pracę operacyjną dla policjantów pełniących służbę na stanowiskach związanych z wykorzystaniem technicznych środków wsparcia. Poruszono także problematykę stosowania technicznych środków wsparcia – aspekty prawne i praktyczne.

Na zakończenie seminarium głos zabrali: Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Grzegorz Napiórkowski oraz Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych mł. insp. dr inż. Michał Bukowski, który w imieniu Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej podziękował uczestnikom oraz prelegentom za udział w  przedsięwzięciu.

Tekst: nadkom. Ernest Rabij ZSnP ISK WBiNP APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz