Herb Polski

W dniach od 18 do 29 września br. funkcjonariusze Akademii Policji w Szczytnie w ramach programu Erasmus+ odbyli szkolenie w Akademii Policji w Hamburgu oraz policji Hamburga.

Uczestnicy programu  podinsp. Maciej Sostek, kom. Marcin Buchholz oraz kom. Łukasz Rudzki z Zakładu Badań nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, dzięki zaangażowaniu i pomocy oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec podinsp. Rafała Hokusza, wzięli udział w wizycie studyjnej w Akademii Policji w Hamburgu oraz Policji Hamburga.     

Podczas pobytu funkcjonariusze APwSz zapoznali się z ofertą oraz infrastrukturą Akademii Policji w Hamburgu. Podczas spotkań z pracownikami tejże uczelni przedstawili zasady funkcjonowania polskiej Policji oraz przedstawili ofertę studiów Akademii Policji w Szczytnie, jej strukturę oraz znaczenie dla Policji.

Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość obejrzenia, w jaki sposób prowadzone są zajęcia dydaktyczne z interwencji policyjnych, spotkać się z przedstawicielami Biura Rekrutacji do Policji, wizytować Centrum Operacji Policji, Centrum Zarządzania Ruchu Drogowego, jednostkę Policji Konnej oraz spróbować swoich sił na symulatorze do jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Dodatkowo odbyto szereg spotkań m.in. z przedstawicielami laboratorium kryminalistycznego, wydziału do walki z przestępstwami na tle seksualnym oraz Policji Wodnej.   

Dzięki uprzejmości gospodarzy nasi policjanci mieli możliwość obserwować trening jednostki specjalnej SEK na terenie międzynarodowego lotniska w Hamburgu. Przedstawiciel hamburskiej grupy IPA zorganizował wycieczkę ulicami miasta widzianego oczami policjanta.

W drugim tygodniu wizyty wykładowcy APwSz wzięli udział w patrolach zmotoryzowanych, gdzie mieli możliwość obserwacji niemieckich kolegów i koleżanek podczas codziennej służby.

Dużym zaszczytem było przyjęcie delegacji Akademii Policji w Szczytnie przez Konsula Generalnego Republiki Polskiej w Hamburgu Pana Pawła Jaworskiego.

Nasi wykładowcy nabyli cenne doświadczenia oraz w godny sposób promowali naszą uczelnię na arenie międzynarodowej.

 

Tekst i zdjęcia: M.Sostek, Ł.Rudzki, M.Buchholz