Herb Polski

Dziś obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Tego dnia w całym kraju odbywają się uroczystości, w których udział wzięło kierownictwo polskiej Policji oraz przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 123 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Będzie dobrze. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało... wspominał listopadowe dni osiemnastego roku, premier Jędrzej Moraczewski.

Centralne Obchody Święta Niepodległości w Warszawie
Główne uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza to główny punkt Centralnych Obchodów Święta Niepodległości. Policjantów i pracowników polskiej Policji podczas uroczystości reprezentował gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Komendant Główny Policji wziął także udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Komendant Główny Policji wraz ze swoimi Zastępcami złożył także wieniec pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji oddając hołd tym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny.

Więcej informacji https://policja.pl/pol/aktualnosci/238084,Uroczyste-obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci.html

https://www.gov.pl/web/mswia/obchody-105-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-z-udzialem-ministra-mariusza-kaminskiego

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie
Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła w Olsztynie. Po mszy nastąpił przemarsz na Plac Solidarności kolumny kompanii honorowych i pocztów sztandarowych służb mundurowych, szkół, organizacji kombatanckich i społeczeństwa. O godzinie 12:40 na Placu Solidarności pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny zaczęła się uroczystość, podczas której nastąpiły wystąpienia okolicznościowe organizatorów tj. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Olsztyna. Po wystąpieniach odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, zakończony salwą honorową oraz złożeniem wieńców i wiązanek pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik militarny z pokazem sprzętu oraz stoisk promocyjnych wojska i służb mundurowych. Kierownictwo Akademii Policji w Szczytnie podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości reprezentował mł. insp. dr Tomasz Siemianowski – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz.

Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczytnie
W Powiatowych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Szczytnie udział wzięła delegacja Akademii Policji w Szczytnie. Obchody rozpoczął „Koncert dla Niepodległej”, który odbył się 9 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Natomiast 11 listopada br. obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po zakończeniu mszy przemaszerowano pod Pomnik Orła Białego w Szczytnie, gdzie po odśpiewaniu hymnu Polski, podniesieniu flagi państwowej, zmianie warty honorowej odbył się Apel Pamięci i oddanie salwy honorowej. W imieniu Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie symboliczną wiązankę pod Pomnikiem Orła Białego złożyła delegacja Uczelni podinsp. Małgorzata Ciesielska – Kierownik Działu Dowodzenia APwSz i podkom. Szymon Popkowski.

Tekst: DKS APwSz
Foto: DKS APwSz/Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Grafika: Komenda Stołeczna Policji