Herb Polski

W dniach 15-16 listopada 2023 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zorganizował  Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Hyde Park 2023, w którym uczestniczył nadkom. dr Adam Płaczek – koordynator Ratownictwa Medycznego Akademii Policji w Szczytnie.

Seminarium naukowe pn. Hyde Park Naukowy 2023 poświęcone zostało wypadkom drogowym, bezpiecznej podróży oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w medycynie.

W seminarium naukowym uczestniczyli przedstawiciele takich uczelni jak: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Radomski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

W trakcie sesji poświęconej wypadkom drogowym, w związku z przypadającym w tym roku na dzień 19 listopada Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych nadkom. dr Adam Płaczek zaprezentował referat pt. „Przygotowanie policjantów do niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych”.

Uczestnicy seminarium zapoznani zostali także z bazą dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Mogli także jako obserwatorzy uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla przyszłych lekarzy.

Policjant przemawa   Policjant wręczający upominek

Tekst i foto: nadkom. dr Adam Płaczek ISP WBiNP APwSz