Herb Polski

W dniach od 13 do 16 listopada 2023 r., w  Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie  specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom  chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE). W przedsięwzięciu tym, jako obserwatorzy, wzięli udział przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze Akademii Policji w Szczytnie tj. podinsp. Robert Czerniawski - Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie oraz wykładowcy z tego Zakładu, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz, nadkom. Piotr Jędrys oraz podkom. Maciej Brocki, uczestniczyli wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Marszałkowskiej w szeregu zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Podczas zajęć poruszono kwestie dotyczące rozpoznawania zagrożeń CBRNE, poboru i analizy próbek, urządzeń wybuchowych, działań ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze CBRNE.

Zdobyte nowe doświadczenia, poszerzanie wiedzy oraz możliwość współpracy z innymi służbami wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obszarze zagrożeń CBRNE oraz  na skuteczność i szybkość podejmowanych działań w tym zakresie. Nasi przedstawiciele na co dzień prowadzą zajęcia z przedmiotów Zarządzanie kryzysowe, Ochrona przed czynnikami masowego rażenia na studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jak również na studiach podyplomowych w  zakresie Zarządzania Kryzysowego. Zdobyta wiedza na pewno zostanie wykorzystana podczas zajęć dydaktycznych, i zostanie przekazana zarówno  słuchaczom kursów policyjnych, jak również studentom. 

Tekst i foto: podinsp. Robert Czerniawski ZSnBP ISP WBiNP APwSz