Herb Polski

29 listopada ustanowiony został Dniem Podchorążego i stał się świętem uczelni wojskowych i policyjnych w Polsce. Obchody Dnia Podchorążego to wyjątkowa okazja do tego by podkreślić ważną rolę jaką pełnią zaufanie, współpraca i dążenie do wspólnego celu. Te trzy elementy studenci kierunku „Nauka o Policji” mieli możliwość rozwinąć poprzez międzyplutonowe współzawodnictwo sportowe. Zawody odbywały się w terminie od 20 do 29 listopada 2023 roku na terenie Akademii Policji w Szczytnie.

193 lata temu w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. W rocznicę jego wybuchu obchodzony jest Dzień Podchorążego, ustanowiony na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder. Święto to po raz pierwszy obchodzono jeszcze pod zaborami w 1908 roku w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. 

Z okazji obchodów Dnia Podchorążego studenci kierunku „Nauka o Policji” zorganizowali międzyplutonowe zawody sportowe. Rozgrywki w piłce nożnej, piłce siatkowej, zawody w trójboju siłowym, zawody strzeleckie oraz po raz pierwszy zawody pływackie odbywały się na terenie Uczelni od 20 do 29 listopada 2023 roku. Finały zawodów w piłkę siatkową i piłkę nożną odbyły się wczoraj, tj. 29 listopada. Tego samego dnia rozegrano również mecze towarzyskie w siatkówkę i piłkę nożną z kadrą Akademii Policji w Szczytnie.

Zwieńczeniem tygodniowych zmagań sportowych było uroczyste spotkanie, które odbyło się 30 listopada 2023 r. w auli im. Władysława Stasiaka. W spotkaniu oprócz studentów kierunku „Nauka o Policji” i kadry naukowo-dydaktycznej APwSz udział wzięli także: Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Andrzej Żyliński, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak oraz nadinsp. w st. sp. dr Irena Doroszkiewicz.

Zgodnie z tradycją studentom I roku studiów wręczone zostały okolicznościowe emblematy, które stanowić będą wyjątkową pamiątkę tego wydarzenia. Obchody zakończyła prelekcja Pani Generał dr Ireny Doroszkiewicz, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób podzieliła się ze studentami swoimi doświadczeniami ze służby oraz zwróciła szczególną uwagę na ważną rolę kobiet w naszej formacji.

Tegoroczne obchody związane z wydarzeniami z nocy 29 na 30 listopada spotkały się z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem ze strony studentów - funkcjonariuszy, tym samym wpisując się w sposób współpracy i działania, który powinien przyświecać wszystkim Podchorążym.

 

Tekst: post. Jessica Dziedzic NOP APwSz/DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz/NOP APwSz