Herb Polski

„NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” to Akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana już po raz 12 przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ta szlachetna inicjatywa prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, a także innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

Oddanie krwi to przede wszystkim pomoc i dar jaki można ofiarować drugiej osobie. Na terenie Akademii Policji w Szczytnie regularnie organizowane są akcje honorowego oddawania krwi, w których udział biorą słuchacze, studenci, funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej Uczelni.

Już po raz drugi w tym roku na terenie Akademii Policji w Szczytnie zorganizowano honorową zbiórkę krwi pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”. 30 listopada br. na teren Uczelni wjechał „Krwiobus”, do którego ustawiła się rekordowa w tym roku kolejka chętnych, aby oddać cząstkę siebie. W sumie zebrano blisko 27 litrów krwi. Poprzednią akcję zorganizowano w przededniu 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, tj. 10 listopada br. Decyzję o organizacji kolejnej w tym miesiącu zbiórki krwi podjęto w odpowiedzi na apel Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie w związku z dużymi brakami w banku krwi.

Przypominamy, że ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” rozpoczęła się 25 października i potrwa do 20 grudnia br. Akcję honorowym patronatem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Minister Zdrowia. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie krwiodawstwa jako formy współczesnego patriotyzmu i naturalnego obowiązku funkcjonariusza czy urzędnika państwowego, a przy tym nawiązanie do tradycji wiernej służby Ojczyźnie wzorem historycznych formacji mundurowych II Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kojarzenie munduru opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania drugiemu człowiekowi cząstki siebie, czyli krwi, która jest bezcennym darem życia. Polska Policja, w tym Akademia Policji w Szczytnie tradycyjnie już przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji.

Tekst: DKS APwSz/Straż Graniczna
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz