Herb Polski

Serce WOŚP Każdego roku policjanci czuwają nad bezpieczeństwem zarówno kwestujących jak i uczestników Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że funkcjonariusze i pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa zaangażują się w tegoroczny Finał WOŚP. Hasło tegorocznego 32. Finału to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

Studenci, słuchacze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Akademii Policji w Szczytnie od lat udowodniają, że los potrzebujących nie pozostaje im obojętny włączając się w różnego rodzaju akcje i zbiórki charytatywne na rzecz podopiecznych szczycieńskich ośrodków, fundacji i innych podmiotów. I tym razem społeczność Akademii Policji w Szczytnie nie zawiodła i zaangażowała się w 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując przedsięwzięcia charytatywne z których cały zebrany dochód zostanie oficjalnie przekazany na rzecz WOŚP już 28 stycznia podczas 32. Finału, który odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

We wtorek 23 stycznia 2024 r. na terenie naszej Uczelni zorganizowano zawody sportowe w piłce siatkowej. Oprócz sportowej rywalizacji, słuchacze chętnie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy, które można było przekazać do puszek wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Następnego dnia, w środę 24 stycznia, w sali kinowej budynku numer 7 zorganizowano projekcję filmu. Tam również zgromadzeni mogli przekazać datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z uwagi na duże zainteresowanie film wyświetlono dwukrotnie.

Finał WOŚP na terenie Akademii Policji w Szczytnie odbył się w czwartek 25 stycznia 2024 r. Tego dnia w auli im. Władysława Sobolewskiego zorganizowano koncert i aukcję charytatywną. Przybyłych gości powitała Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie i zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane na terenie Uczelni. Jednak jak się później okazało to był dopiero początek szczodrości.

Dla funkcjonariuszy, pracowników, studentów i słuchaczy APwSz zagrał zespół Musique Macabre działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie, pod kierownictwem dr. Dominika Jastrzębskiego. W skład zespołu wchodzi 19 muzyków grających na różnych instrumentach ze wszystkich rodzin muzycznych, od skrzypiec przez ukulele do akordeonu. W zespole są uczniowie, studenci, mechanik, leśnik, a sam zespół prowadzi filharmonik i wykładowca. W bogatym repertuarze zespołu przygotowanym na koncert w Akademii Policji w Szczytnie nie zabrakło oczywiście hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po zakończonym koncercie rozpoczęła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Pan Robert Kwiatkowski. Na aukcję wystawiono przedmioty przekazane przez funkcjonariuszy i pracowników Uczelni oraz studentów i słuchaczy APwSz. Akademia Policji w Szczytnie na aukcję przygotowała również vouchery, które cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie wśród słuchaczy i studentów. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich przekazanych rzeczy, ponieważ podczas aukcji odbyło się blisko 60 licytacji. Wylicytować można było m.in.: obraz przedstawiający budynek gmachu głównego Akademii Policji w Szczytnie, kosz z materiałami promocyjnymi z logo APwSz, voucher na indywidualne zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, drewnianą rzeźbę „Góral”, pamiątkowe naszywki, zestaw produktów promocyjnych Zarządu Studenckiego APwSz, strój sportowy z historycznymi już adnotacjami Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, rękodzieła, kubek z logo 32. Finału WOŚP, voucher na indywidualne zajęcia z języka angielskiego czy voucher na miesięczne spersonalizowane zajęcia z zakresu lekkiej atletyki z podinsp. Maciejem Wojciechowskim. Zlicytowano wszystko!

Oprócz studentów, słuchaczy, funkcjonariuszy, pracowników i kierownictwa Akademii Policji w Szczytnie wśród gości przybyłych na koncert i aukcję znaleźli się: Pan Stefan Ochman – Dyrektor Operacyjny Spółki Warmia
i Mazury, Pan Karol Furczak – przedstawiciel Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Pani Beata Januszczyk – Dyrektor Urzędu Pracy w Szczytnie, Pani Marta Ziółek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pani Justyna Maroszek – Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej PCPR, Pan Krzysztof Karwowski – Prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie oraz podkom. Agnieszka Warowna – Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie reprezentująca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.

Akademia Policji w Szczytnie przekazała również do głównego sztabu WOŚP w Szczytnie wyjątkowe oferty w postaci dwóch voucherów na licytacje na rzecz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszy to możliwość korzystania w okresie 1 miesiąca z pływalni krytej Uczelni. Voucher upoważnia jedną osobę do skorzystania w pływalni z basenu, sauny oraz jacuzzi i pozwala na codzienne, jednorazowe wejście na pływalnię bez limitu czasowego. Drugi voucher „Poczuj się słuchaczem APwSz” na 1 dzień pobytu na terenie Akademii Policji w Szczytnie dla dziecka wraz z opiekunem. W programie dostosowanym do wieku dziecka znajdzie się m.in.: spotkanie z kierownictwem Uczelni, zwiedzanie terenu Akademii, udział w zajęciach objętych programem szkolenia, posiłki w stołówce Akademii ze słuchaczami/studentami.

Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę 28 stycznia br. W tym roku Orkiestra gra pod szyldem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, a mottem zbiórki jest: „Tu wszystko gra OK!”. Środki z tegorocznej zbiórki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Cel jak zawsze jest szczytny i wynika m.in. z ogromnego spustoszenia jakie zostawiła po sobie pandemia wirusa wywołującego chorobę COVID-19.

 

 

 

Tekst: DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz
Wideo: Adam Giewartowski DKS APwSz