Herb Polski

W ostatni dzień ferii zimowych Akademia Policji w Szczytnie gościła dzieci z terenu powiatu szczycieńskiego. Nasi mali goście wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić mury Uczelni oraz zapoznać się z jej bazą szkoleniowo-dydaktyczną.

Dzisiaj, 2 lutego br., w naszej Akademii gościliśmy dzieci z terenu powiatu szczycieńskiego. Młodzież wraz z opiekunami Panem Tomaszem Łachaczem oraz Panem Rafałem Kiersikowskim zwiedziła mury Akademii Policji w Szczytnie oraz zapoznała się z jej bazą dydaktyczno-szkoleniową.

Wizyta zaproszonych gości odbyła się w ramach przedsięwzięcia pt. ,,Poznajemy Szczytno” zorganizowanego przez stowarzyszenie Projektownia, które ma na celu umożliwienie młodzieży poznanie funkcjonowania rożnych instytucji publicznych w naszym mieście.

Dzięki uprzejmości kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych Akademii Policji w Szczytnie, nasi goście mieli możliwość uczestniczyć w prezentacji hali sportów walki, centrum sportu oraz krytej pływalni, którą przeprowadził kom. Daniel Eustrat z Działu Komunikacji Społecznej. Podczas prezentacji hali sportów walki zwiedzający mieli okazję zobaczyć przebieg zajęć sportowych policjantów, a na strzelnicy obserwować zdobywanie umiejętności posługiwania się bronią palną przez policjantów. Obiekt strzelnicy zaprezentował zwiedzającym instruktor strzelań policyjnych podinsp. Rafał Zawalniak, który jest wykładowcą Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej WBiNP APwSz.

Młodzież miała również niepowtarzalną okazję zapoznania się z wyposażeniem pracowni dydaktycznych Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego. Podinsp. Norbert Szostak z Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP APwSz oprowadził zwiedzających po pomieszczeniach szkoleniowych służących zdobywaniu umiejętności w wykonywaniu czynności procesowych.

Dopełnieniem wizyty było wręczenie wszystkim uczniom notesów, długopisów oraz smyczy promujących Uczelnię, które zostały przygotowane przez Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie. Uczniowie otrzymali również odblaskowe opaski, które sprawią, że ich droga do szkoły i powrotna staną się bezpieczniejsze.

 

 

Tekst: kom. Daniel Eustrat DKS APwSz
Foto: Łukasz Napiórkowski DKS APwSz