Herb Polski

W dniach 5-6 lutego 2024 r., w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się kurs pn. „Incident Command System”, w którym udział wzięli przedstawiciele służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli RP. W przedsięwzięciu tym wzięli również udział przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

Kurs został zrealizowany przez instruktorów FBI, przedstawicieli Agencji Redukcji Zagrożeń Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (DTRA), przy współpracy z Głównym Sztabem Policji Komendy Głównej Policji. Tematyka przedmiotowego przedsięwzięcia dotyczyła dowodzenia incydentem, a jego głównym celem było zapoznanie przedstawicieli organów ściągania oraz osób, które jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia z najlepszymi praktykami rządu USA, w zakresie koordynacji reagowania kryzysowego. System działania, który został omówiony podczas kursu był przygotowywany przez wiele lat, na podstawie ataków terrorystycznych, pożarów i innych zdarzeń kryzysowych w Ameryce.

Incident Command System jest to system, który polega na standaryzowanym podejściu do zarządzania w przypadku wystąpienia zdarzenia. Może być stosowany zarówno w nagłych jak i planowanych przypadkach. Umożliwia on  skoordynowanie reakcji różnych służb i agencji, która pozwala na ustalenie wspólnych procesów planowania na poziomie zdarzenia i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnikami szkolenia byli policjanci, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz Państwowej Agencji Atomistyki. W przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencji Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie tj. podinsp. dr Robert Czerniawski oraz  podkom. Maciej Brocki.

 Źródło: https://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/5571,Ksztalcimy-sie-dla-bezpieczenstwa-Polakow-Polskie-sluzby-szkola-sie-z-FBI-w-Cent.html

 

 

Tekst: CSP/podkom. Maciej Brocki/DKS APwSz
Foto: fot. asp. Robert Karyś CSP