Herb Polski

22 marca 2024 r. w murach Akademii Policji w Szczytnie gościli przedstawiciele Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Skład delegacji CSSG w Kętrzynie stanowili: mjr SG Paweł Korowaj –  Kierownik Zespołu Humanistycznego Zakładu Ogólnozawodowego, ppłk Aneta Wojtanowska-Zimoń, mjr SG Eliza Chmura, ppor. SG Wioletta Majsterek, st. chor. SG Patrycja Malinowska, Pan Przemysław S. Kuźmiński, a także Pani Aneta Piasecka – Starszy Specjalista ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia CSSG.

Celem wizyty było zapoznanie się z zapleczem dydaktycznym APwSz, a w sposób szczególny z Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji oraz studiem nagrań. Zaproszeni goście spotkali się z kierownictwem Instytutu Nauk Społecznych WBiNP. W trakcie wizyty wymieniono doświadczenia dotyczące realizacji zadań służbowych, w głównej mierze realizacji zajęć dydaktycznych na różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego, jak również dotyczące nowych wyzwań związanych z rozwojem służb mundurowych i koniecznością wdrażania nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwoju bazy dydaktycznej.

Przedstawiciele CSSG spotkali się również z kierownictwem Instytutu Koordynacji Badań. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie identyfikacji i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych zarówno krajowych jak i zagranicznych na realizację różnych projektów, między innymi związanych z szeroko rozumianym procesem dydaktycznym, pozostającym w zakresie działalności Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Akademii Policji w Szczytnie.

tekst: INS WBiNP
foto: Jacek Konieczny DKS / INS WBiNP