Herb Polski

Policjanci Szkoły Policji Litewskiej w Kownie w dniach 22-26 marca uczestniczyli wspólnie z naszymi słuchaczami w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych przez instruktora Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie na temat obsługi zdarzeń drogowych i sposobów postępowania z nietrzeźwymi kierującymi pojazdami.

Uczestnicy zajęć mogli porównać tryby postępowania podczas przeprowadzania interwencji przez litewskich i polskich policjantów. Nasi goście zwrócili uwagę na to, że polski policjant obsługujący kolizję drogową jest zobowiązany do sporządzania obszernej dokumentacji w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego lub gdy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Na terenie Litwy obywatel nie ma prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, a jedynie może się od niego odwołać w ciągu dwóch tygodni do sądu. Ponadto litewski policjant większość kolizji obsługuje przez telefon ograniczając się do odnotowywania danych osobowych uczestników i udzielania im informacji dotyczących sposobu zgłaszania szkód w firmie ubezpieczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu dyżurny dysponuje większą ilością patroli, które wysyła tylko tam, gdzie jest to konieczne.

Z kolei nasi policjanci dowiedzieli się, że na terenie Litwy nie ma obowiązku pobierania krwi do badań na zawartość alkoholu od kierującego pojazdem, który odmówił poddania się badaniu w wydychanym powietrzu. Według litewskiego prawa taka osoba traktowana jest jakby była nietrzeźwa i ponosi takie same konsekwencje prawne jak osoba będąca pod działaniem alkoholu.

Zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim w związku z czym policjanci mieli również okazję doskonalić się pod kątem słownictwa i wymowy języka obcego.

Tekst: podkom. Cezary Piotrowski ISP APwSz/DKS APwSz
Foto: Agnieszka Kamińska DKS APwSz