Herb Polski

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji zwraca się do policjantów, policjantek, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów policyjnych oraz przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.