Herb Polski

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. 28 marca 2024 r. w  Akademii Policji w Szczytnie odbyło się przedświąteczne spotkanie wielkanocne społeczności akademickiej, w którym udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, słuchacze, studenci oraz zaproszeni goście.

Przybyłych gości powitała p.o. Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Monika Porwisz. Pani Komendant powitała zebranych słowami:  - Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w przededniu Świąt Wielkanocnych. Z okazji tych świąt chciałabym Państwu życzyć wielu radości, pokoju, realizacji wszelkich planów i zamierzeń, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech ten czas będzie dla Państwa okazją do wytchnienia, spełnienia wszystkich planów i spędzenia świąt z bliskimi. Wesołego Alleluja!

Następnie głos zabrał Kapelan Akademii Policji w Szczytnie, ks. dr hab. Wojsław Czupryński, który zwrócił się do zebranych słowami: - Szanowni państwo, czcigodni goście, drodzy koleżanki i koledzy! Przywitała nas piękna scenografia tego miejsca. Święta wielkanocne to takie święta, kiedy wszystko budzi się do życia, bo są to święta życia, także tego życia w  wymiarze duchowym. Pascha to słowo klucz tych świąt, pascha to przejście, z życia do śmierci, przejście z ciemności do światła i tego sobie życzmy wzajemnie, abyśmy byli ludźmi paschalnymi, czyli tymi, którzy zawsze przechodzą na tę jaśniejszą stronę. Wymiar duchowy w każdej służbie jest ważny i tego wam życzę, ażeby nam wewnętrznej mocy nie brakowało w wypełnianiu codziennych obowiązków, ale także tego, co jest wypełnianiem waszej misji, a więc pomocy drugiemu człowiekowi i całemu społeczeństwu. Szczęść Boże!

W spotkaniu oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy, pracowników, słuchaczy i studentów naszej Uczelni udział wzięli: Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Dorota Michalak – reprezentująca Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie warmińsko-mazurskim). Nie zabrakło również Pana Jarosława Matłacha – Starosty Powiatu Szczycieńskiego, Pana Sławomira Wojciechowskiego – Wójta Gminy Szczytno, Pani Ilony Bańkowskiej – Zastępcy Burmistrza Miasta Szczytno.

W spotkaniu uczestniczyli również: Pan mł. insp. Paweł Krauz – p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pan insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, Pan bryg. Zbigniew Stasiłojć – p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Pan płk Witold Manys – Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2669 w Starych Kiejkutach, Marlena Sumin – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, Pani Beata Januszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, Pan Stefan Ochman - Dyrektor ds. Operacyjnych Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury reprezentującego Prezesa Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, Pan Tomasz Liwartowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie, a także Pan Wojciech Ostrycharz - Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy naszej Akademii oraz Pan Andrzej Sznarkowski - członek zarządu wymienionego stowarzyszenia.

Wielkanocne spotkanie to doskonała okazja spędzenia czasu w miłej atmosferze. To również okazja do refleksji oraz odnowy duchowej dla wielu osób.

 

Tekst: DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz
Wideo: Adam Gewartowski DKS APwSz