Herb Polski

Na terenie Akademii Policji w Szczytnie cyklicznie odbywają się zbiórki krwi. Kolejny raz policjanci, studenci, słuchacze i pracownicy cywilni włączyli się w tą szlachetną inicjatywę. Nas nie trzeba namawiać do oddawania krwi.

11 kwietnia 2024 roku w Akademii Policji w Szczytnie już po raz czwarty w tym roku policjanci, studenci, słuchacze oraz pracownicy cywilni postanowili przekazać najcenniejszy dar życia, jakim jest krew.

Według zaleceń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy, a kobiety nie częściej niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy.

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe.

W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych – krwiobusach jak i stałych punktach).

Tekst: DKS APwSz/RCKiK
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz