Herb Polski

Instytut Nauk Społecznych wystąpił z inicjatywą zorganizowania wykładu otwartego dla społeczności APwSz przeprowadzonego przez profesora z Poznania. Zaproszenie do współpracy w tej kwestii przyjęła dr. hab. Romana Łapa, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wygłosiła prelekcję pt. Mosty zamiast murów, czyli o prostym języku i skutecznej komunikacji.

6 maja 2024 r. w Auli Sobolewskiego zorganizowano wykład otwarty zrealizowany w formie hybrydowej. Z obecnymi na sali słuchającymi prelegentka łączyła się za pomocą platformy Microsoft Teams. Dzięki temu w spotkaniu na odległość mogły wziąć udział inne zainteresowane problematyką wykładu osoby. 

Wystąpienie Pani profesor Romany Łapy dotyczyło skutecznego komunikowania się w sferze instytucjonalnej. Prelegentka przypomniała słuchającym o ustawowym obowiązku wszystkich organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji uczestniczących w życiu publicznym dbania o poprawne używanie języka i doskonalenia sprawności językowej jego użytkowników, by tym samym uzmysłowić im, że tekstom sfery instytucjonalnej stawia się bardzo duże wymagania — nie tylko pod względem merytorycznym, lecz także w zakresie kultury komunikacji językowej.

Jako zaś sposób na usprawnienie komunikowania się instytucji państwowych z obywatelami,  różniącymi się między sobą wykształceniem i poziomem sprawności językowej, przedstawiła promowany przez Uniwersytet Wrocławski model prostej polszczyzny, omawiając zasady prostego języka i przykłady jego zastosowania w przestrzeni komunikacji urzędowej.

Spotkanie przebiegło w życzliwej, edukacyjnej atmosferze. Słuchający wykładu studenci APwSz — funkcjonariusze Policji reagowali z niepozbawionym zainteresowania uśmiechem na wskazówki typu: zamiast budować zawiłe zdania stawiaj „kropkę miłości”, wypoczywaj „wieczorem” zamiast „w godzinach wieczornych” czy „kupuj” zamiast „dokonywać nabycia drogą kupna”. 

Kwestiami organizacyjnymi, związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wykładu z ramienia Instytutu Nauk Społecznych, zajmowała się mł. insp. dr Marzena Przetak.

 

Tekst: mł. insp. dr Marzena Przetak INS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz