Herb Polski

Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie zorganizował dla społeczności akademickiej wykład otwarty pt.  „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy – doświadczenia biegłego sądowego”.

W dniu 9 maja 2024 r. w Auli im. Władysława Stasiaka pracownicy Instytutu Służby Prewencyjnej zorganizowali wykład otwarty pt.  „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy – doświadczenia biegłego sądowego”. Prelekcję wygłosił Pan ppłk rez. mgr inż. Jarosław Grzelka – biegły sądowy w dziedzinie broni palnej oraz taktyki i technik interwencji w zakresie samoobrony i środków przymusu bezpośredniego.

Pan ppłk Jarosław Grzelka w trakcie niezwykle interesującego wykładu opowiedział, na czym polega ocena danego zdarzenia przez biegłego z zakresu stosowania ŚPB i broni palnej. W trakcie prezentacji przedstawił także Studium przypadków oceny działań funkcjonariuszy podczas wykonywania zadań służbowych przez biegłego.

 

Tekst: nadkom. dr Adam Płaczek - Dyrektor ISP APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz