Herb Polski

W dniach 6-10 maja 2024 r. w Turcji odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie dotyczące programu Erasmus+, które zostało zorganizowane przez Anadolu Uniwersity w Eskieshir. Polskę reprezentował przedstawiciel Akademii Policji w Szczytnie, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz – starszy wykładowca Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz.

Spotkanie dotyczyło kierunków działania, a także możliwości programu Erasmus+, w szczególności mobilności mieszanej (kombinację nauki zdalnej i fizycznej). Za program odpowiada Komisja Unii Europejskiej obejmująca szkolnictwo wyższe, którego głównym celem jest wspieranie i finansowanie możliwości współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE oraz państw kandydujących. Mogą z niego korzystać studenci oraz kadra dydaktyczna w obszarze kształcenia, szkolenia młodzieży, dorosłych oraz sportu w Europie.

Anadolu Uniwersity w Eskieshir jest drugim pod względem wielkości uniwersytetem na świecie, który ma ok 2 milionów studentów i współpracuje z ponad 400 podmiotami ze wszystkich kontynentów. Ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną na wszystkich poziomach kształcenia. Posiada różnorodne wydziały i instytuty, które obejmują nauki społeczne, nauki ścisłe, sztukę, technologie i wiele innych dziedzin, które cieszą się uznaniem międzynarodowym na bardzo wysokim poziomie.

Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele szkolnictwa wyższego z Turcji ale także m.in. z Maroko, Palestyny, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Rumunii czy Jordanii. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów, które inspirują do dalszego rozwoju i współpracy na poziomie uczelni wyższych. Organizacja szkolenia poza tematycznymi zajęciami umożliwiła przybliżenie i poznanie kultury, religii oraz historii tureckiej.

Akademia Policji w Szczytnie jest aktywnym członkiem programu Erasmus+, angażuje się w międzynarodową współpracę edukacyjną i mobilność studentów oraz pracowników, co przynosi konkretne korzyści i pozytywne efekty dla wszystkich jej uczestników, a także staje się coraz bardziej rozpoznawalna w międzynarodowym środowisku.

 

tekst: nadkom. dr Łukasz Kacprowicz APwSz
foto: Anadolu Uniwersity w Eskieshir