Herb Polski

Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. dr Monika Porwisz oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza płk SG Adam Pacuk, podpisali harmonogram o współpracy między tymi instytucjami.

14 maja br. w Sali konferencyjnej naszej Uczelni podpisano harmonogram o współpracy między Akademią Policji w Szczytnie, a Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Harmonogram obejmuje wsparcie przez CSSG przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w APwSz oraz wsparcie APwSz przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w CSSG w Kętrzynie.

Oprócz mł. insp. dr Moniki Porwisz oraz płk SG Adama Pacuka podczas spotkania uczestniczyli również Kierownik Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Akademii podinsp. Aleksander Napiórkowski oraz Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki Centrum ppłk SG Marek Szymański.

Dzisiejsze podpisanie dokumentu to ciąg dalszy doskonałej współpracy między dwoma mundurowymi instytucjami, która trwa już kilka lat. Przyczynia się ona do podnoszenia szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwijania merytorycznych kontaktów pomiędzy APwSz a CSSG.

 

Tekst: DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz